Meeskond

Katrin Kann

Meeskonnajuht/administraator.

Kersti Peterson

Rehabilitatsiooniteenuste koordinaator.

Õnne Pihlakas

Kodu- ja isikuhooldusteenuste juht.
Õnne on omandanud Haapsalu Kutsehariduskeskuses nii hooldaja kui ka tegevusjuhendaja kutse. Ta on aastaid töötanud puuetega inimestega nii hooldekodus kui koduhoolduses ja viinud läbi erinevaid üritusi Läänemaa Puuetega Inimeste koja juures vabatahtlikuna.

Kersti Ojasu

Oma hariduselt on Kersti psühholoog-praktik. On töötanud ja on ka praegu
tegev mitmes rehabilitatsiooni meeskonnas ning omab suurt kogemust töötamiseks täiskasvanutega, lastega ja puuetega inimestega. Üle 15 aasta
on ta tegutsenud erihoolekandes. Oleme toetanud täiskasvanuid inimesi kelle motivatsioon on tööalaselt alanenud või otsivad uusi väljundeid tööalaselt.

Kristi Suvi

Kristi on lõpetanud sotsiaaltöö eriala ning omandanud tegevusjuhendaja
kutse. Aastaid on kokku puutunud oma töös täiskasvanutega vanglasüsteemis ning töötanud ka kohalikus omavalitsuses. Erihoolekandes on tegutsenud 3 aastat ja on pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ juhtumikorraldaja.

Kaie Soosaar

Oma hariduselt on Kaie õde ja tegutsenud üle 25 aasta. Ta töötab lastehaiglas toitumisalase nõustajana, omab kogemust laste söömisharjumuste muutmise kohta alates 2011 aastast. On püüdnud aidata perel leida motivatsiooni muutuda tervislikumaks.

Anna Stepanova

Anna on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia õpingud ning omab selle erialast bakalaureusekraadi. Hetkel töötab ta Harku Sotsiaalkeskuses ja Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses tegevusterapeudina.

Natalya Ruustalu

Nataliya on sertifitseeritud massöör, kellel on kogemusi erinevates massaažiliikides. Nataliya on rõõmuga valmis pakkuma teile ainulaadseid ja tõhusaid meetodeid, mis aitavad teil saavutada sisemist tasakaalu ning parandada teie füüsilist ja emotsionaalset seisundit.

Tiia Kullerkupp

Tiia on õppinud lasteasutuste meditsiiniõeks, läbinud lapsehoidja koolituse ja tegevusjuhendaja kutseõppe. Lasteaias töötanud kokku 22 aastat. Omab ka kogemust erivajadustega lastega töötamisel.

Aivi Eilart

Aivi on lõpetanud Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustaja eriala ning tal on eripedagoogi 7. tase. Aivi on töötanud nii lasteaias kui ka erivajadustega laste koolis õpetajana ning olnud kogemusnõustajana toeks paljudele peredele. Lisaks on Aivi lõpetanud ka Tartu Ülikooli, erialal koolieelne psühholoogia ja metoodika, lasteaiaõpetaja. Aivi on ka mänguterapeut.

Kätlin Laurson

Kätlin on füsioterapeut, lõpetanud Tartu Ülikooli. Lisaks rehabilitatsioonimeeskonnas töötamisele töötab ta igapäevaselt ka sportlaste ja kaitseväelastega.

Talvi Lättemägi

Talvi on töötanud erinevates rehabilitatsiooni meeskondades. Praegu töötab ta igapäevaselt ka psühhiaatriakliinikus ning erivajadustega inimeste toetusühingus tegevusterapeudina.

Silja Keva

Silja on omandanud nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi Tallinna Ülikoolis loovteraapiate erialal visuaalkunstiteraapia suunal. On töötanud erinevates rehabilitatsioonimeeskondades nii laste, täiskasvanute kui ka eakate inimestega. Oma töös kasutab Silja visuaalkunstiteraapia meetodeid ja tehnikaid, toetudes lahenduskeskse lühiteraapia võtetele.