Lapsehoiuteenused

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, asendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapsehoidja on inimene, kes teenuse osutamise kestel isiklikult lapsega tegeleb. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut.

Lapsehoiuteenust võib osutada lapse kodus, lapsehoidja kodus ja hoiukodus.